„Celosvětová“ registrace

yacht in a bay

Nabízíme „Vše-obsahující“ řešení Holandské registrace, které je ve světě unikátní!

Naše „Vše-obsahující“ Holandská registrace vaší plachetnice nebo motorové jachty zahrnuje:

   • Mezinárodní Holandskou registraci vaší jachty
   • Registraci vaší jachty v Holandském lodním rejstříku
   • Vystavení Holandského Rejstříkového listu („zeebrief“)
   • Vystavení Holanského tonnage certifikátu („meetbrief“) pro plavidla do 24 metrů (pro plavidla nad 24 metrů musíte dodat tonnage certifikát sami)
   • Přidělení mezinárodního čísla Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
   • Použití neviditelných mikroteček na vaší jachtě – pro případ odcizení. Mikrotečky zajišťují, že vaše jachta může být okamžitě identifikována a spojena s vámi kdekoli na světě.


   Co jsou mikrotečky?

   K ochraně vaší jachty v co nejúčinnějším rozsahu, sledování zloděje a k rychlému navrácení jachty skutečnému majiteli, používáme na vaší plachetnici nebo motorové jachtě mikrotečky.

   Co jsou mikrotečky? Mikrotečky jsou drobné mikroskopické disky, které zahrnují unikátní identifikační číslo.
   Použitím ve spreji, tisíce těchto disků, spolu ve spojení s průhledným lepidlem, jsou aplikovány na obvyklé a zloděje lákající části plavidla.
   Mikrotečky jsou vodě a teplu odolné a mohou být použity vně i uvnitř plavidla. Vrstva lepidla obsahující mikrotečky je téměř neviditelná pouhým okem. Pouze autorizovaná osoba, jako je přístavní policie, může přečíst kód použitím speciálního zařízení.

   Proč jsou mikrotečky tak účinné?

   Je nemožné odstranit všechny námi aplikované mikrotečky nebo změnit unikátní kód. Pouze jedna mikrotečka postačí k identifikaci majitele odcizeného plavidla registrovaného v Holandském rejstříku.
   Navíc, mikrotečky mají garantovanou životnost alespoň 20 let od doby jejich aplikování. To způsobuje, že mikrotečky jsou větší ochranou než rejstříkové označení, které může být odstraněno nebo úmyslně poškozeno.

   A navíc, pojišťovací společnosti nabízejí slevu na pojistném, pokud jsou mikrotečky použity.

   Po dokončení všech procedur vystaví Holandské Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí (dříve Ministerstvo dopravy a práce) Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“ v Holandštině), a plavidlo je rovněž zaregistrováno v Holandském rejstříku jako majetek podléhající registraci („registergoed“ v Holandštině).

   Protože Holandské zákonodárství uvádí, že „občané mimo EU“ se nemohou ucházet o Holandský rejstříkový list („Nederlandse Zeebrief“), Yacht Register Holland přichází se skvělým řešením, které jsme doposud použili u mnoha vlastníků lodí, kteří nejsou občané EU.

   Řešení nabízené Yacht Registration Holland:

   1. a. Zaregistrujeme vaše plavidlo v Holandském rejtříku.
   2. b. Vaše plavidlo, ať se nachází kdekoli ve světě, je prohlédnuto a označeno profesionálním zaměstnancem rejstříku. (Pokud se jachta nachází v Holandsku, je prohlídka zahrnuta do ceny. Pokud se jachta nachází mimo území Holandska, budou vám cestovní a ubytovací náklady účtovány rejstříkem).
   3. c. Tonnage Certificate („meetbrief“) Holadsky je vypracován rejstříkem.
   4. d. My za vás požádáme o Holandský Rejstříkový list („Zeebrief“) Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
   5. e. Mezinárodní Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“) je zaregistrován v rejstříku a poté předán majiteli.

    

   Sailing yacht

   Cena

   Nabízíme kompletní úvodní balíček včetně smluv, bydliště, náklady obchodního rejstříku, notáře, rejstříku, Ministerstva, tonnage certificate („meetbrief“), mezinárodního Rejstříkového listu („Internationale Zeebrief“), MMSI rádiové licence a registraci za velmi výhodnou cenu.

   Požádejte našeho dealera o nabídku! Budete příjemně překvapeni naší cenovou nabídkou!

   Podobné registrace v zemích, jako je Luxemburg, Monako atp., mají cenovou nabídku o mnoho tisíc eur vyšší. A navíc, nemají dosah a „renomé“ které přináší světově proslulá Holandská vlajka.

   Role Yacht Registration Holland

   Yacht Registration Holland zajistí veškeré úkony registrace v Holandsku pro jakékoli rekreační plavidlo na světě. V tomto procesu spolupracujeme s profesionály, jako jsou najatí účetní a právníci, se kterými Yacht Registration Holland spolupracuje mnoho let.

   Prosím pošlete mi nezávaznou nabídku