“Цялостна” регистрация.

yacht in a bay

Този тип регистрация вече се предлага и на собственици на яхти, които НЕ са граждани на ЕС или плават извън акваториите на ЕС!

Ние предлагаме уникална “ПЪЛНА” (All in) Холандска регистрация,която включва:/strong>

   • Международна Холандска Регистрация на Вашата яхта
   • Регистрация на яхтата в Холандския кадастър
   • Издаване на Холандски регистрационен сертификат за вашата яхта
   • Издаване на сертификат за тонаж (само в случай, че яхтата Ви е до 24м, ако е по-голяма Вие поемате отговорността за издаването на такъв тип сертификат)
   • Алокация на международния MMSI номер
   • Процедура по поставяне на невидими маркери по Вашата яхта, които в случай на кражба ще помогнат за идентифицирането й, където и да се мира тя по света.


   Какво са микродотите (невидими маркери)?

   Това са микроскопични невидими дискове, които съдържат уникален идентификационен номер. Те са водо- и термоустойчиви и могат да се положат както вътре така и на външния корпус на яхтата. След поставянето им, микродотите имат гарантиран живот от 20 години.
   Те са невидими за човешкото око и само правоимащите власти могат да разчетат тези кодове използвайки спезиализирана текника и екипировка.

   Защо микродотите са толкова ефективни?

   Микродотите не могат да се премахнат и да бъдат заличени от яхтата както и не може да бъде променен техния уникален код.
   За проследяването на дадена яхта е нужно да се идентифицира дори само един от множеството поставени микродоти по нея, за да се разбере под чие име по настоящем е регистрирана откраднатата яхта.
   Всичко това прави микродотите по-ефективни и надеждни от регистрационните маркировки, които лесно биха били заличени и премахнати.
   Ако се възползвате от опцията за микродоти,  Вашата застрахователна компания би трябвало да Ви предложи остстъпка при яхтената застраховка.

   Sailing yacht

   Попитайте Вашия дилър относно пакетната  цена за Вашата яхта!

   Подобна регистрация в малки страни като Люксенбург, Монако и  др. струва няколко пъти по-скъпо и не се позва с влиянието и известността на Холандкия флаг!

   Моля, изпратете ми безплатна оферта без ангажимент