FAQ

Otázka – Může mi Holandská vlajka ušetřit výdaje na daně a DPH?
Odpověď – Ano. Na příklad. Když jste Ruské národnosti, musíte zaplatit 37% daní a DPH když koupíte loď. Když svoji jachtu registrujete v Holandsku a na příklad poplujete s vaší jachtou do místa stání ve Švédsku, vyhnete se placení uvedených 37% daní a DPH. Tak na příklad, když koupíte loď za 100 000 euro, ušetříte 41 000 euro na dani a DPH.

Otázka – Nejsem obyvatelem EU, mohu si registrovat  jachtu pod Holandskou vlajku?
Odpověď – Ano. Vytvoříme pro vás anglické s.r.o. a zaregistrujeme jej v Holandsku (povinnost), převedeme vaši jachtu na s.r.o. a zařídíme pro vás Holandskou registraci. Takto nebudete muset mít  Holandského spoluvlastníka, který jinak musí být z 50% spolumajitelem vaší jachty, aby byla registrace v Holandsku možná! Jediná věc, kterou potřebujete, je bydliště v Holandsku a tím bude adresa Yacht Registration Holland.

Otázka – Bude anglické s.r.o. mým majetkem ze 100%?
Odpověď – Ano. Budete vlastnit 100% akcií společnosti a rovněž budete jediný jednatel této s.r.o.

Otázka – Potřebuje tato s.r.o. administrativního správce k daňovým prohlášením?
Odpověď – Ne.

Otázka – Je Yacht Registration Holland společnost se sídlem v Holandsku?
Odpověď – Ano. Máme naše sídlo v Holandsku a mnoho let spolupracujeme s Holandskými administrativami.

Otázka – Může se provést Holandská registrace u jachty, jejíž výroba není doposud ukončena?
Odpověď – Ano, pokud je již instalován motor a trup má přiděleno číslo trupu výrobcem, můžete v Holandsku registrovat. Motor může mít rovněž elektrický pohon.

Otázka – Mohu si loď postavit sám a mít Holandskou vlajku?
Odpověď – Ano. Pouze nám pošlete pojistnou smlouvu a kopii vašeho pasu nebo občanského průkazu a my to pro vás zařídíme.

Otázka – Proč je pro mou jachtu důležité mít holandskou vlajku?
Odpověď – Holandská registrace vlajky je ve světě nejvíce respektována a dobře známá a v případě komplexní celosvětové registrace v Holandském rejstříku máte mnohem větší šanci, že vaše jachta bude identifikována policií. V případě komplexní celosvětové registrace mohou být na vaší jachtě aplikovány rovněž mikrotečky.

Otázka – Proč je pro mou jachtu důležité mít holandskou vlajku?
Odpověď – Yes. Holandská registrace vlajky je ve světě nejvíce respektována a dobře známá a v případě komplexní celosvětové registrace v Holandském rejstříku máte mnohem větší šanci, že vaše jachta bude identifikována policií. V případě komplexní celosvětové registrace mohou být na vaší jachtě aplikovány rovněž mikrotečky.

Otázka – Co jsou mikrotečky?
Odpověď – Mikrotečky je unikátní celosvětová cesta k identifikaci vaší jachty. Pro zločince jsou neviditelné. Zeptejte se vaši pojišťovací společnosti na možnosti slevy v případě použití mikroteček.

Otázka – Je Holandská registrace druhem pasu pro moji jachtu?
Odpověď – Ano. Když má vaše jachta Holandskou registraci, je tato mezinárodně uznávaná jako Holandský majetek. V případě komplexní celosvětové registrace samozřejmě na celém světě.

Otázka – Může mi Holandská registrace pomoci držet moji jachtu mimo dosah některých autorit nebo dalších stran?
Odpověď – Ano. Vlastnictví jachty může být, někdy dočasně nebo trvale převedeno na další osobu nebo společnost. Zaregistrujeme jachtu na nového vlastníka nebo společnost. Rovněž, když ji registrujete na vaše vlastní jméno v Holandsku, vaše domácí autority nevidí jachtu v žádné ze svých lokálních databází.

Otázka – Proč má Yacht Registration Holland mnohem nižší ceny než jakákoliv jiná registrace?
Odpověď – Protože skutečně provádíme mnoho registrací za rok, takže můžeme držet naše náklady nízko při naší vysoké efektivitě.

Otázka – Zda Snadná EU registrace také zahrnuje registraci v rejstříku?
Odpověď – Ne. Pro Snadnou EU registraci není zapotřebí registrace v rejstříku. V tomto případě registrujeme pouze v Holandském Ministerstvu dopravy. Komplexní celosvětová registrace obsahuje Registrace v Holandském rejstříku.

Otázka – Může být má jachta zakotvena v jakékoli zemi EU, jestliže má Snadnou EU registraci?
Odpověď – Ano. Snadná EU registrace je uznávaná v jakémkoli státě EU.

Otázka – Mohu použít Snadnou EU registraci mimo EU?
Odpověď – Ne. Pro použití mimo území EU je zapotřebí komplexní celosvětová registrace.

Otázka – Může být komplexní celosvětová registrace použita ve světě?
Odpověď – Ano. Komplexní celosvětová registrace je pas vaší jachty, který je uznávaný ve všech zemích na světě. Zahrnuje rovněž International tonnage certificate.

Otázka – Jaké je DPH v Holandsku?
Odpověď – 21%

Otázka – Když požádám o Holandskou registraci vlajky, bude certifikát uvádět Holandský mateřský přístav?
Odpověď – Ano.
Vaším mateřským přístavem bude Amsterdam.

Otázka – Proč musím platit roční poplatek po vstupním registračním poplatku?
Odpověď – Tento nízký roční poplatek zahrnuje poplatek za udržení bydliště v Holandsku a platbu různých poplatků autoritám.